Ponúkame prácu

Pre mladých fyzioterapeutov ponúkame:

  • Ročný absolventský program po skončení bakalárskeho štúdia fyzioterapie.
  • Dvojročný platený odborný program pre absolventov magisterského štúdia fyzioterapie so zameraním na vedecko-výskumný program v odbore fyzioterapia s možnosťou dlhodobej pracovnej zmluvy pre najlepších účastníkov programu.
  • Päťročný platený rozvojový program pre fyzioterapeutov s možnosťou dlhdobej pracovnej zmluvy.

Váš životopis (povinné)