Zamestnanecké programy

Pre zamestnávateľov realizujeme v zmysle Zákonníka práce Zamestnanecké rekondičné a regeneračné programy zamerané na prevenciu vzniku chorôb z povolania, prevenciu vzniku ochorení pohybového aparátu, respiračných a kardiovaskulárnych ochorení. Výhodou týchto programov je plnohodnotný dvojfázový denný program pre účastníkov programov, pričom účastníci nie sú mimo domáceho prostredia, čo pozitívne ovplyvňuje výsledky rekondičného programu a znižuje náklady na ich realizáciu zo strany zamestnávateľa.

Pre zamestnávateľov poskytujeme aj špecializované lekárske služby a služby fyzioterapeutov priamo na pracovisku. Výsledkom týchto programov je výrazne zníženie absencie zamestnancov a skrátenie doby práceneschopnosti pri ochoreniach pohybového aparátu. Našimi partnermi v týchto programoch sú veľkí zamestnávatelia v regiónoch, ale aj zdravotné poisťovne. Pre viac informácii nás kontaktujte mailom.