Hypermobilita

Naše centrum hypermobility, fibromylagie a liečby myofasciálnej bolesti poskytuje špecializované poradensko-terapeutické služby, ktorá vychádzajú z vlastnej funkčnej diagnostiky a diagnostických záver špecialistov. V liečbe a rekonvalescencií využívame najmodernejšie medzinárodne akceptované metódy rehabilitačnej a analgetickej liečby bolesti mäkkých tkanív. Pre našich pacientov realizujeme program aktívnej intenzívnej aj dlhodobej rehabilitácie zameranej na čo najrýchlejšie a dlhodobo udržateľné výsledky po dohovore s pacientom, jeho športovým klubom alebo zamestnávateľom.

hypermobilita-2

Krátkodobé aj dlhodobé bolesti

Rehacentrum

Centrum sa zameriava na liečbu opakovaných aj dlhodobých bolestí najmä u pacientov, u ktorých je zmiernenie bolestí len dočasné a pretrvávaním funkčných porúch dochádza k postupnému zhoršovaniu ťažkostí a zhoršovaniu kvality života.

Cvičenia na doma

Rehacentrum

Našim cieľom je, aby pacient mohol realizovať veľkú časť liečebného programu v domácich podmienkach aj po skončení liečby u nás.

Úľava od bolesti

Športová rehabilitácia

V súčasnosti naši lekári a fyzioterapeuti liečili viac ako 1.500 pacientov so syndrómom hypermobility, Erhler Danlos syndrómom a fibromylagiu. Osem z desať našich pacientov udávalo po liečbu úľavu bolesti o 60% podľa škál bolesti(SF McGill pain questionnaire, VAS), zníženie spotreby liekov od bolesti počas roka a lepšie prekonávanie kritických období zhoršovania bolestí počas roka.

Hypermobilita na Facebooku

Pre viac informácii o tejto problematike a našich skúsenostiach odp. navštíviť našu slovenskú Facebook stránku HYPERMOBILITY.
calendaricon

Telefonické objednanie

Potrebujete:

  1. Kartičku poistenca
  2. Výmenný lístok od lekára
  3. Posledné lekárske správy a nálezy

Prešov, 12:30 – 15:00

Humenné, 12:30 – 15:00

Online objednanie