Kariéra a štipendiá

Na naše pracoviská Telovýchovného lekárstva a rehabilitácie v Humennom a v Prešove prijímame každý rok vybranú skupinu absolventov vysokých škôl v odboroch všeobecný lekár, fyzioterapeut a zdravotná sestra. Pre

Povinná prax počas štúdia

Sme zmluvnými pracoviskami viacerých univerzít a stredných zdravotných škôl. Vďaka tomu poskytujeme študentom možnosť absolvovať praktickú časť svojej výučby na našich pracoviskách. Okrem bežných prevádzkových činnosti sa tak bude môcť zoznámiť so štandardami našej práce, novými liečebnými a diagnostickými postupmi, ktoré využívame alebo na ktoré školíme náš personál.  Dokumentáciu potrebnú k absolvovaniu takejto praxe si vyžiadajte na vašej škole alebo študijnom oddelení fakulty.

2 ročná platená absolventská prax

Každoročne pre obmedzený počet študentov ponúkame možnosť 2 ročnej platenej absolventskej praxe s možnosťou neskoršieho trvalého pracovného pomeru. Ide o študentov v odboroch fyzioterapia, ošetrovateľstvo, kinezioterapeut a masér.

Postgraduálne štúdium a práca

Pre študentov denného aj diaľkového štúdia ponúkame možnosť platenej praxe formou skráteného pracovného pomeru na našich pracoviskách. Získajú tak možnosť prakticky nadviazať na svoje teoretické poznatky, získať nové perspektívy pre ďalší osobný rozvoj a zdokonaliť sa v kľúčových zručnostiach, ktoré budú dôležité pre ich ďalší profesionálny rast po skončení vysokoškolského štúdia.

Najčastejšie obsadzujeme tieto pozície

doktor-rehacentrum-kariera

Lekár

Rehacentrum

Fyzioterapeut

maser-rehacentrum-kariera

Masér

sestra-rehacentrum-kariera

Zdravotná sestra

Ak máte záujem o takúto prax počas svojho vysokoškolského štúdia v odbore fyzioterapia, ošetrovateľstvo alebo kinezioterapeut , pošlite nám krátky životopis so špecifikáciou záujmov a víziou vašej práce. Radi sa o tom s Vami porozprávame a možno nájdeme spôsob, ako Vás podporiť a naplniť Vaše ambície.

Možnosť štipendia

Chcete rozvíjať svoju kariéru a absolvovať postgraduálne špecializačné vzdelávanie na domácich ale aj vybraných zahraničných pracoviskách?

Našim zamestnancom poskytujeme vzdelávacie štipendium, ktoré plne pokryje finančné náklady na odborné stáže, kurzy aj čas spojený so vzdelávaním.

Ak ste ambiciózny alebo ambiciózna a máte záujem pracovať s najlepšími, diagnostikovať a liečiť komplikované stavy, ktoré k nám prichádzajú z celého Slovenska, potom sme zvedaví aj my na Vás.

Kontaktujte nás a žiadajte si viac informácií o dostupných miestach rezidentov.

Napíšte nám