Rehabilitácia

Cielene sa venujeme rehabilitácii v nasledujúcich prípadoch:

  • Úrazy a pooperačné stavy
  • Neurologické ochorenia
  • Bolestivé stavy
  • Syndróm hypermobility
  • Fibromyalgia
  • Onkologické stavy
  • Lymfedémy a opuchy
  • Stavy po COVID-19
  • Skleróza multiplex
  • Pripravy na veľké operácie

Máte zdravotný problém, s ktorým Vám vieme pomôcť?

Neváhajte a skonzultujte ho s našimi odborníkmi. U nás budete v tých najlepších rukách.

U nás rehabilitujeme všetky vekové skupiny pacientov

stopwatch-icon

Lekárske ošetrenie do 2 pracovných dní

Ponúkame možnosť expresného ošetrenia do 2 pracovných dní. Objednajte sa on-line a komunikujte s našou recepciou elektronicky. Získajte najrýchlejšiu možnosť dostať sa k nám na ošetrenie a ušetrite svoj čas.

Lekár na telefóne 24/7

Procedúry aj po 15:30

Individuálne aj skupinové procedúry

Jasne definovaný individuálny plán rehabilitácie

Zrýchlené rehabilitačné programy

Zoznam procedúr

Na našich rehabilitačných pracoviskách sa venujeme doleuvedeným oblastiam.

Ortopedická rehabilitácia

Rehabilitácia poškodení ramenných kĺbov, bedrových kĺbov, kolien, členkov, zápästia, ruky a chodidla. Nadväzuje na precíznu diagnostiku a liečbu ortopédov a pomáha nielen zmierniť bolesť, ale aj predísť zhoršovaniu pohyblivosti a kvality života.

Liečime pacientov z ortopedických ambulancií, ale aj zo špičkových ortopedických pracovísk z celého Slovenska(NsP Šaca, FNsP Košice, ÚVN Ružomberok, FNsP Žilina, Sportclinic Bratislava atď.) aj zahraničia.

Predoperačná a pooperačná rehabilitácia

Špecializovaná rehabilitácia pred veľkými ortopedických procedúrami ma za úlohu nájsť spôsob náhrady funkcie poškodených mäkkých častí tela(svaly, väzy) alebo pripraviť okolité časti tela na veľký operačný výkon tak, aby rehabilitácia po tomto výkone bola čo najúčinnejšia a najrýchlejšia.

Po artroskopických výkonoch a výmenách kĺbov realizujeme rehabilitačné programy podľa medzinárodných doporučených štandardov aj nad rámec lokálnych zvyklostí a nad rámec úhrad zdravotných poisťovní. Realizujeme tak včasný program po operačných výkonoch v zmysle doporučení operatérov ako aj následný program.

Naši pacienti nekončia väčšinou rehabilitáciu len získaním rozsahu pohybu operovaných častí, ale prechádzajú do programu športovej výkonnostnej rehabilitácie zameranej na dosiahnutie maximálnej pracovnej výkonnosti operovanej časti tela.

Poúrazová rehabilitácia

Nie všetky úrazy si vyžadujú operáciu alebo sádru. Niekedy stačí vhodná poúrazová liečba postavená na účinnom predchádzaní opuchov, podpornej farmakologickej liečbe a včasnej rehabilitácia zameranej na prevenciu vzniku kontraktúr, úpravu poúrazovej svalovej nerovnováhy, udržanie svalovej sily, včasné zlepšovanie stability poškodených alebo preťažených kĺbov.

Vďaka najmodernejším liečebných rehabilitačným, osteopatickým a chiropraktickým postupom sme schopní výrazne skrátiť dobu aktívnej rehabilitácie, regenerácie a rekonvalescencie aj po podvrtnutiach kĺbov, vykĺbeniach kĺbov, po fixácii sádrovou dláhou, po artroskopických výkonoch,  ale aj po náročných operačných zákrokoch traumatológov, neurochirurgov alebo ortopédov, ktoré si vyžadujú implantáciu endoprotéz, tkanivových štepov alebo iných materiálov.

Dlhodo spolupracujeme so špičkovými pracoviskami na Slovensku aj v Čechách.( NsP Šaca, FNsP Košice, UVN Ružomberok, FNsP Žilina, FN Motol Praha atď.)

Dočítajte sa viac v tomto článku.

Športová a výkonnostná rehabilitácia

Táto rehabilitácia je zameraná na dosiahnutie maximálneho pracovného a športového výkonu po úrazoch alebo operáciách. Tento program nadväzuje na ostatné naše rehabilitačné programy avšak jeho výsledkom je nielen zlepšenie pohyblivosti a citlivosti, ale najmä zlepšenie svalovej sily, fyzickej výkonnosti pre konkrétne pracovné a športové aktivity. V tomto programe kombinujeme najmodernejšie rehabilitačné, osteopatické, fyziologické záťažového a regeneračné metódy. Časť tohto programu je realizovaná v spolupráci s externými kondičnými trénermi v špecializovaných posilňovniach a centrách.

Všetci naši pacienti zapojení do športovej rehabilitácie majú možnosť 365 dní v roku konzultovať svoj zdravotný stav s našim lekárom.

Rehabilitácia po onkologickej liečbe a pri opuchoch

Pre pacientov po onkologickej liečbe, pacientov s cievnymi ťažkosťami a pre pacientov s pretrvávajúcich opuchmi po úrazoch alebo operáciách realizujeme špecializované programy cievnej gymnastiky, prístrojov a manuálnej lymfodrenáže. Tieto procedúry sú na zlepšenie prietoku lymfy, zlepšenie regenerácie tkanív, potlačeniu zhoršovania alebo pretrvávanie opuchov, ktoré obmedzujú pohyblivosť alebo spôsobujú iné komplikácie zdravotného stavu pacientov.

Rehabilitácia pri bolestiach chrbta, svalov, šliach, kĺbov a hlavy

Veľkú skupinu našich pacientov tvoria pacienti s poškodením alebo preťažením chrbtice alebo kĺbov ramien, kolien alebo bedrových kĺbov. Pre týchto pacientov využívame moderné fyzioterapeutické metódy, pričom kladieme dôraz na správny výber použitých metód, keďže mnohí pacienti zle tolerujú niektoré klasické rehabilitačné procedúry. Na našich pracoviskách máme vysokošpecializovaných fyzioterapeutov aj na metodiky McKenzie, SM systém, kinesiotaping, BOSU a mnohé iné, ktoré stále dopĺňame podľa najnovších odborných poznatkov z Európy a USA.

Rehabilitácia pre pacientov dlhodobo pracujúcich v zahraničí

Keďže niektorí naši lekári majú pacientov takmer z „celého“ svete( USA, Kanada, Island, Írsko, Veľká Británia, Nórsko, Guatemala, Ukrajina, Rusko atď.) ponúkame špecializovaný liečebný program aj pre Slovenským občanov dlhodobo pracujúcich v zahraničí. Títo pacienti majú možnosť hneď po objednaní letenky na Slovensko objednať sa na rehabilitačný program, ktorý bude načasovaný presne na pobyt pacientov na Slovensku a zároveň tak, aby vedeli pokračovať vo svojich aktivitách v zahraničí a používať aj lieky dostupné v konkrétnych krajinách.

Na tento program sa viete objednať telefonicky, cestou facebooku alebo formou aplikácie pre mobilné telefóny.

calendaricon

Kde nás nájdete?

Čapajevová č.3, Prešov

Objednanie k lekárovi:

primMUDr. Dobránska

MUDr. Rabatinová

MUDr. Vahovič

MUDr. Hurtuková

Máte otázky?

Telefonicky v čase
13:00 – 15:00:

+421 915 858 831

Nemocničná 7, Humenné

Objednanie k lekárovi:

MUDr. Smolaková

MUDr. Vahovič

Máte otázky?

Telefonicky v čase od 13:00-15:00:

+421 918 717 535

Scenic,View,On,Vltava,River,And,Historical,Center,Of,Prague,

Len na základe objednania.

Máte otázky?

New,York,City,Panorama,Skyline,At,Sunrise.,Manhattan,Office,Buildings

Len na základe objednania.

Máte otázky?

Kontaktný formulár