Valle - lôžkové oddelenie

Dlhodobo spolupracujeme so sociálnym zariadením VALLE n.o., v ktorom naši lekári a fyzioterapeuti zabezpečujú pravidelnú rehabilitáciu.

Toto moderné zariadenie v centre mesta  Humenné je tvorené niekoľkými oddeleniami a umožňuje aj neobmedzený pobyt zameraný na rehabilitáciu a rekondíciu občanov po úrazoch, operáciách, zlomeninách stavcov, cievnych príhodách alebo iných náhlych  obmedzeniach samostatnej pohyblivosti  po dlhších hospitalizáciách v nemocnici.

Toto zariadenia poskytuje jeden z najvyšších ubytovacích a opatrovateľských štandardov dostupných v širokom okolí mesta Humenné.

Okrem kvalitného ubytovania v nových 1-2 posteľových izbách, 24 hodinového režimu opatrovateliek, zabezpečenej zdravotnej starostlivosti, stravovania, pravidelného pitného režimu a ďalších základných služieb, majú klienti VALLE k dispozícii aj intenzívny rehabilitačný program realizovaný naším najskúsenejším odborným personálom.

Lôžkové oddelenie
Rehacentrum Lôžkové oddelenie

Každý pacient s takýmto programom je individuálne vyšetrený rehabilitačným lekárom a v zmysle jeho aktuálneho zdravotného stavu je mu poskytovaná špecializovaná fyzioterapia vysoko nad rámec bežného rozsahu na oddelení v nemocnici alebo v domácich podmienkach realizovaných ADOS.

Do rehabilitačného programu je integrovaný aj odborný personál VALLE, ktorý zabezpečuje v zmysle inštrukcií lekára denne doplňujúce pohybové aktivity, vrátane ergoterapie a mobilizácie pacienta pre udržanie a zlepšenie jeho samostatnosti v chôdzi a pohybe.  Na dennej báze sa tak kombinuje denný program klienta s fyzioterapiou a primeraným odpočinkom. Priebeh rehabilitačného programu sa hodnotí na základe vopred stanovených liečebných cieľov pravidelnými vizitami lekárov, ale aj rýchlymi konzultáciami či lekárskymi kontrolami v prípade potreby.

O výsledkoch kvalitnej práce celého tímu VALLE n.o. svedčia dlhoročné referencie klientov a ich príbuzných. Práve preto je kapacita lôžok v tomto zariadení dlhodobo vyťažená  a predstavuje v širšom okolí najvhodnejšie miesto pre regeneráciu a rehabilitáciu ľudí, ktorí chcú byť opäť samostatní, ktorí potrebujú stabilizovať svoj zdravotný stav a udržať kvalitu svojho života aj v prípade dlhodobých zdravotných ťažkostí alebo iných náhlych obmedzení.

Toto zariadenie je obzvlášť vhodné pre ľudí, ktorí sú dočasne obmedzení vo svojom domácom prostredí po úrazoch, zlomeninách, cievnych mozgových príhodách, alebo po hospitalizácii v nemocnici, kde došlo k náhlemu alebo neodôvodnenému zhoršeniu sebaobslužnosti a samostatnej pohyblivosti človeka dlhodobým pasívnym ležaním na lôžku. Pre čo najlepší efekt rehabilitácie je však v tomto prípade potrebný aj úprimný záujem príbuzných motivovať a aktivovať klienta. Len tak je možné psychicky povzbudiť a motivovať klienta k tomu, aby vedel plne využiť rehabilitačný potenciál a vysokú kvalitu rehabilitačnej a opatrovateľskej starostlivosti v tomto zariadení.

Ak máte blízkeho, ktorý potrebuje intenzívnu a dlhodobú rehabilitačnú starostlivosť, alebo vy sami potrebujete takúto službu, kontaktujte priamo zariadenie VALLE n.o. alebo našu rehabilitačnú ambulanciu v Humennom. Tu si viete dohodnúť konkrétny termín individuálnej konzultácie, kde budeme  vedieť vyšetriť klienta,  posúdiť zdravotnú dokumentáciu, definovať dosiahnuteľné ciele a vhodnosť konkrétnej formy pobytu.

Ak už viete, že takúto pobytovú službu potrebujete, obráťte sa prosím priamo na kompetentných pracovníkov VALLE n.o., ktorí vám radi a ochotne poradia a priamo na mieste poskytnú detailné informácie, za akých je možné ich služby využiť a ako rýchlo vedia pre vás zabezpečiť Vami požadovaný ubytovací štandard a ostatné služby.

Kontakty

VALLE n.o.

12-ročný chlapec si v priebehu dvoch mesiacov dvakrát roztrhol stehenný sval 

Chlapec si pri behu s kamarátmi v lese nešťastne preťal na ostrom konári stehenný sval. Ošetrili h ...

Pacient trpel po výmene kolena silnými bolesťami

Do ambulancie k nám prišiel 57-ročný pacient. Pred rokom mu vymenili pravý kolenný kĺb a napriek t ...

Operácia je posledné riešenie! U nás to pôjde aj bez toho.

Nie všetky úrazy si vyžadujú operáciu alebo sádru. Niekedy stačí vhodná poúrazová liečba postavená na úči ...

Vďaka nám už 2500 pacientov zabudlo na bolesť chrbtice.

Hypermobilita a získaná nestabilita časti chrbtice a kĺbov Naše centrum hypermobility, fibromylagie a lie ...

Bolesť päty si pacient liečil pol roka bez viditeľného výsledku

Pacient k nám prišiel po vyše 6 mesiacoch trvajúcich bolestiach päty. Absolvoval obstreky u ortopéd ...

Chcete starostlivosť ako profi športovci? Príďte k nám!

Po zranení sa môžete liečiť tak ako všetci, ale aj vy sa môžete liečiť ako najlepší športovci na svete. Mô ...

Kontaktný formulár