24 augusta, 2022

Vďaka nám už 2500 pacientov zabudlo na bolesť chrbtice.

Hypermobilita a získaná nestabilita časti chrbtice a kĺbov

Naše centrum hypermobility, fibromylagie a liečby myofasciálnej bolesti poskytuje špecializované poradensko-terapeutické služby, ktorá vychádzajú z vlastnej funkčnej diagnostiky a diagnostických záver špecialistov. V liečbe a rekonvalescencií využívame najmodernejšie medzinárodne akceptované metódy rehabilitačnej a analgetickej liečby bolesti mäkkých tkanív. Pre našich pacientov realizujeme program aktívnej intenzívnej aj dlhodobej rehabilitácie zameranej na čo najrýchlejšie a dlhodobo udržateľné výsledky po dohovore s pacientom, jeho športovým klubom alebo zamestnávateľom.

Centrum sa zameriava na liečbu opakovaných aj dlhodobých bolestí najmä u pacientov, u ktorých je zmiernenie bolestí len dočasné a pretrvávaním funkčných porúch dochádza k postupnému zhoršovaniu ťažkostí a zhoršovaniu kvality života.

Našim cieľom je, aby pacient mohol realizovať veľkú časť liečebného programu v domácich podmienkach aj po skončení liečby u nás.

V súčasnosti naši lekári a fyzioterapeuti liečili viac ako 2.500 pacientov so syndrómom hypermobility, Erhler Danlos syndrómom a fibromylagiu. Osem z desať našich pacientov udávalo po liečbu úľavu bolesti o 60% podľa škál bolesti(SF McGill pain questionnaire, VAS), zníženie spotreby liekov od bolesti počas roka a lepšie prekonávanie kritických období zhoršovania bolestí počas roka.