5 septembra, 2022

Operácia je posledné riešenie! U nás to pôjde aj bez toho.

Nie všetky úrazy si vyžadujú operáciu alebo sádru. Niekedy stačí vhodná poúrazová liečba postavená na účinnom predchádzaní opuchov, podpornej farmakologickej liečbe a včasnej rehabilitácia zameranej na prevenciu vzniku kontraktúr, úpravu poúrazovej svalovej nerovnováhy, udržanie svalovej sily, včasné zlepšovanie stability poškodených alebo preťažených kĺbov.

Vďaka najmodernejším liečebných rehabilitačným, osteopatickým chiropraktickým postupom sme schopní výrazne skrátiť dobu aktívnej rehabilitácie, regenerácie a rekonvalescencie aj po podvrtnutiach kĺbov, vykĺbeniach kĺbov, po fixácii sádrovou dláhou, po artroskopických výkonoch, ale aj po náročných operačných zákrokoch traumatológov, neurochirurgov alebo ortopédov, ktoré si vyžadujú implantáciu endoprotéz, tkanivových štepov alebo iných materiálov.

Poúrazová rehabilitácia

Dlhodo spolupracujeme so špičkovými pracoviskami na Slovensku aj v Čechách.( NsP Šaca, FNsP Košice, UVN Ružomberok, FNsP Žilina, FN Motol Praha atď.)