Service: Medical Services

19 mája, 2020

Rehabilitácia

Cielene sa venujeme špecializovanej rehabilitácii pri poúrazových stavoch, stavoch po operačných výkonoch alebo príprave na ortopedické a veľké chirurgické zákroky. Tiež sa venujeme neurologickým stavom spojených s poruchou citlivosti a pohyblivosti, ťažkostiam spôsobených poškodením chrbtice a ďalším.

Čítať
18 mája, 2020

Hypermobilita

Naše centrum hypermobility, fibromylagie a liečby myofasciálnej bolesti poskytuje špecializované poradensko-terapeutické služby, ktorá vychádzajú z vlastnej funkčnej diagnostiky a diagnostických záver špecialistov.

Čítať
18 mája, 2020

Športová rehabilitácia

Po zranení sa môžete liečiť tak ako všetci, ale aj vy sa môžete liečiť ako najlepší športovci na svete. Môže to znamenať to, že do týždňa po podvrtnutí kolena môžete byť späť na tréningu, do 14 dní od zloženia sádry alebo ortézy môžete ísť späť do tréningovej záťaže alebo to môže znamenať aj to, že dlhodobé znehybnenie končatiny nebude znamenať aj výrazne svalové oslabenie.

Čítať