Naše centrum hypermobility, fibromylagie a liečby myofasciálnej bolesti poskytuje špecializované poradensko-terapeutické služby, ktorá vychádzajú z vlastnej funkčnej diagnostiky a diagnostických záver špecialistov. V liečbe a rekonvalescencií využívame najmodernejšie medzinárodne akceptované metódy rehabilitačnej a analgetickej liečby bolesti mäkkých tkanív. Pre našich pacientov realizujeme program aktívnej intenzívnej aj dlhodobej rehabilitácie zameranej na čo najrýchlejšie a dlhodobo udržateľné výsledky po dohovore s pacientom, jeho športovým klubom alebo zamestnávateľom.