Cielene sa venujeme špecializovanej rehabilitácii pri poúrazových stavoch, stavoch po operačných výkonoch alebo príprave na ortopedické a veľké chirurgické zákroky. Tiež sa venujeme neurologickým stavom spojených s poruchou citlivosti a pohyblivosti, ťažkostiam spôsobených poškodením chrbtice a ďalším.

Oblasti:

  • Ortopedická rehabilitácia
  • Poúrazová rehabilitácia
  • Predoperačná a pooperačná rehabilitácia
  • Športová výkonnostná rehabilitácia
  • Rehabilitácia po onkologickej liečbe a pri opuchoch